Fluobel BerdoTime
                                                                   Horloges Klokken Time Reference 

BerdoTime is een Europese technische dienstverlener op het gebied van Tijdsystemen en klokken. Deze combinatie maakt het mogelijk totale technologische tijdoplossingen aan te bieden. Met netwerk van wederverkopers realiseert BerdoTime uiteenlopende projecten.

BerdoTime heeft sterke posities in de markten ziekenhuizen, onderwijs, gebouwen en industrie in Nederland, België, Duitsland, UK en Italie.

BerdoTime biedt toegevoegde waarde in de vorm van integrale en multidisciplinaire totaaloplossingen die leiden tot betere bedrijfsprocessen. In onze omgeving is tijd een van de belangrijkste sturingsmechanismes die we kennen. Denk aan het maken van afspraken, projectmanagement, treinen, vliegtuigen, bussen, scholen, ziekenhuizen. Overal is tijd de basis van het "wat en wanneer"

BerdoTime est un fournisseur de services techniques européen dans le domaine des systèmes et de temps des horloges. Cette combinaison permet d'offrir des solutions globales de temps technologiques. Avec le réseau de revendeurs BerdoTime réalise divers projets.

BerdoTime a des positions fortes dans les hôpitaux, l'éducation, les bâtiments et l'industrie aux Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni et de l'Italie.

BerdoTime offre une valeur ajoutée sous la forme de solutions intégrées et multidisciplinaires totales qui mènent à une meilleure entreprise. Dans notre quartier est l'un des principaux mécanismes de contrôle que nous connaissons. Pensez à faire des arrangements, gestion de projet, les trains, les avions, les bus, les écoles, les hôpitaux. Partout est le temps sur la base du «quoi et quand"